Sprejeli smo načrt za enakost spolov NIB (NES NIB)

Nacionalni inštitut za biologijo (NIB) si prizadeva za enake možnosti vseh spolov pri zastopanosti v organih NIB, pri zaposlovanju ter pri kasnejših kariernih stopnjah, vendar ne na račun kakovosti, znanstvene odličnosti ali konkurenčnosti. V okviru projekta H2020 CHANGE (Izzivi za (ne)enakost med spoloma na področju znanosti in raziskav, https://www.change-h2020.eu/), pri katerem kot partner sodeluje tudi NIB, se je oblikoval Načrt za enakost spolov, s katerim NIB izboljšuje analizo stanja, planiranja, implementacije in sledenja enakosti spolov ter izobraževanja vseh zaposlenih na tem področju. Cilj načrta za enakost spolov NIB je preprečevanje in premagovanje neenakosti in pristranskosti spolov ter spodbujanje enakosti spolov na področju znanosti in inovacij z institucionalnimi in kulturnimi spremembami.

Načrt za enakost spolov je rezultat skupnih dejavnosti med raziskovalci, vključenimi v projekt, in oddelkom za skupne službe na NIB. Članici raziskovalne skupine projekta H2020 Change na NIB, ki sta na podlagi analize stanja in potreb NIB razvili organizacijsko in vsebinsko strukturo Načrta za enakost spolov NIB, sta dr. Ana Rotter in Ernesta Grigalionyte — Bembič.

NIB s tem izpolnjuje kriterij upravičenosti za sodelovanje na projektih programov Obzorje Evropa, saj je načrt pripravljen skladno z zahtevami Evropske komisije.

Načrt za enakost spolov na NIB je dosegljiv TUKAJ.