7.marca 2019: Projekt CHANGE predstavljena na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana

Projekt CHANGE (https://www.change-h2020.eu/) je bil predstavljen na letnem dogodku, ki ga je na ministrstvu organizirala Komisija za enake možnosti v okviru Mednarodnega dneva žensk 7. marca 2019. Ta dogodek je bil odlična priložnost za pPublizierenovezovanje z drugimi H2020 projekti, ki trenutno potekajo v Sloveniji in so v različnih fazah priprave in izvajanja načrtov za implementacijo enakosti spolov.

Dr. Ana Rotter, ki zastopa Nacionalni inštitut za biologijo (CHANGE partner in vodja WP3 v projektu) in prof. dr. Tamara Lah Turnšek, t.i. promotorica za prenos znanj za slovenskega partnerja CHANGE, sta bili toplo sprejeti.

Pristopi, ki so jih predstavili različni voditelji projektov ter izbrani vodilni predstavniki posameznih inštitucij, so po svoji naravi zelo različni, kar ponovno dokazuje, da morajo biti načrti za implementacijo enakosti spolov prilagojeni posameznim institucijam in da ni nobenega splošnega pravila za uspešno izvajanje.

 

Prepričani smo, da bodo ti dogodki pomagali pri ustanavljanju skupnosti raziskovalk in raziskovalcev, ki bomo s sodelovanjem nadaljevali tudi po zaključku posameznih projektov. Še pomembneje je, da bomo vzpostavili stalne stike z ministrstvi in predstavniki posameznih agencij za financiranje raziskav (ARRS).