20. marca 2019 sa uskutočnil prvý gender tréning pre členov CHANGE tímu a CHANGE ambasádorov

Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnil prvý gender tréning pre členov CHANGE tímu a CHANGE ambasádorov. Trénerky nám vysvetlili základné termíny z oblasti rodovej rovnosti a tiež dôvody, prečo je táto téma dôležitá aj na univerzitnej pôde. Teší nás, že tréning vďaka množstvu otázok často pripomínal skôr diskusiu a tiež pozitívna spätná väzba, ktorú sme od účastníčok dostali. Ďakujeme našim trénerkám Michaeli Jankovičovej a Jitke Dvořákovej!